mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
Rok szkolny 2018/2019