mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zskdlugosz.mobidziennik.pl/2018