mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zskdlugosz.mobidziennik.pl/2017